• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    คณะทำงานตรวจเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์


    เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.ณัฐพล ชมแสง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีทางทะเล นำโดย ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดให้สถานที่ดำเนินการต้องเป็นไปตามกลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ

    BUU News ฉบับที่ ๐๖๗/๒๕๖๐  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 17/02/2017 เวลา 14:57:57 น. อ่าน: 278 ครั้ง