• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    จากน้ำเค็มเป็นน้ำจืด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล โดย ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล และ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ อดีตคณบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับต้น จากการประปานครหลวง จำนวน ๑๒๐ คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการผลิตน้ำเค็มเป็นน้ำจืด เพื่อการอุปโภค บริโภค และการผลิตน้ำเพื่อการเกษตร สำหรับประชาชนพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในอนาคต เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 15/02/2017 เวลา 12:52:27 น. อ่าน: 330 ครั้ง