• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    คาราวานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี ๒๕๖๐


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ คาราวานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อถ่ายทอดกิจกรรม และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้กับนักเรียนครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปให้ได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และ นายสุรวงศ์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวรายงานการจัดโครงการ
    โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี ๒๕๖๐ จัดขึ้น วันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ในงานมากมาย อาทิ กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา ท้องฟ้าจำลอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การทดลองวิทยาศาสตร์ เรียนรู้เทคนิคการดำน้ำแบบผิวน้ำ กิจกรรมเรือบังคับวิทยุ และกิจกรรมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ทั้งนี้มีคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรีให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 14/02/2017 เวลา 15:59:59 น. อ่าน: 321 ครั้ง