• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    สนับสนุนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ให้แก่ ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล สนับสนุนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 27/01/2017 เวลา 15:40:14 น. อ่าน: 327 ครั้ง