• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ฯ สืบสานตามรอยเท้าพ่อ


    คณาจารย์ บุคคลากร และนิสิต คณะเทคโนโลยีทางทะเลร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยต้นไม้ที่ปลูกประกอบไปด้วย กฤษณา ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เพาะพันธุ์จาก ต้นกฤษณา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกไว้ ณ วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี และ ต้นเสม็ดแดง ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 29/12/2016 เวลา 16:02:13 น. อ่าน: 302 ครั้ง