• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง และจุดเทียนแสดงอาลัยในหลวงรัชการที่ ๙


    เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๑๕-๒๑.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงและจุดเทียนแสดงอาลัยในหลวงรัชการที่ ๙ ณ วัดโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยร่วมกิจกรรมนี้กับชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีที่มีมาแต่สมัยโบราณ และให้คนรุ่นหลังได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ และได้แสดงความอาลัย รำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชการที่ ๙ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 19/12/2016 เวลา 09:48:18 น. อ่าน: 314 ครั้ง