• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการ MT อาสา


    ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ MT อาสาพัฒนา ขึ้น ณ วัดคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตจำนวน ๕๐ คน เข้าบำเพ็ญประโยชน์และร่วมมือร่วมใจ ส่วนงานราชการและคนในชุมชน ร่วมพิธีสวดมนต์ และจุดเทียนแสดงความอาลัยครบ ๓๐ วัน ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 07/12/2016 เวลา 14:13:29 น. อ่าน: 315 ครั้ง