• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการเสวนาชาวเทคโนโลยีทางทะเล รวมใจพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (MT คืนถิ่น)


    คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการเสวนาชาวเทคโนโลยีทางทะเล รวมใจพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (MT คืนถิ่น) ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ได้มีการร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนานิสิต และยังร่วมกันทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์อีกด้วย รวมทั้งชมรมศิษย์ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษา เงินสนับสนุนการทำงานของคณะฯ และของที่ระลึกให้แก่คณะฯ โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง เป็นผู้รับมอบ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 14/11/2016 เวลา 15:05:49 น. อ่าน: 335 ครั้ง