• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดอบรมก่อนปล่อยนิสิตออกฝึกงาน


    ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเตจันทบุรี ร่วมกันให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยี ปี ๓ ก่อนออกฝึกงาน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ห้อง ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 06/06/2016 เวลา 14:52:58 น. อ่าน: 635 ครั้ง