• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    รายการสุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย


    ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ในรายการ สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย----->Youtube


    วันที่: 13/09/2018 เวลา 16:06:51 น. อ่าน: 877 ครั้ง