• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางท­ะเลฯ


    โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางท­ะเล (พัฒนานักดำน้ำระดับ Dive master) เพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน--------->Youtube


    วันที่: 13/09/2018 เวลา 16:20:11 น. อ่าน: 1243 ครั้ง