• ภาพกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  คาราวานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี ๒๕๕๙


  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษา หาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนและครู โรงเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ประกอบกับการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดจัดพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๔๕ น. ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ, ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ในการนี้มี คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ กว่า ๕,๐๐๐ คน

  พิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี ๒๕๕๙

  นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี ๒๕๕๙ ,ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (กลาง) ,ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ขวาสุด)

  พิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี ๒๕๕๙

  แขกผู้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  พิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี ๒๕๕๙

  โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี ๒๕๕๙

  นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินเยี่ยมชม กิจกรรมภายในโครงการฯ

  โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี ๒๕๕๙

  นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินเยี่ยมชม กิจกรรมภายในโครงการฯ

  โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี ๒๕๕๙

  นักเรียนในบริเวณใกล้เคียง ให้ความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโครงการฯ อย่างมากมาย • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 15/02/2016 เวลา 14:10:13 น. อ่าน: 576 ครั้ง