• งานรับเข้าศึกษา : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ป.โท สาขาเทคโนโลยีทางทะเล ครั้งที่ 3


    รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา (เหมาจ่าย) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) รายละเอียดดังแนบ

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609


    วันที่: 07/08/2018 เวลา 14:33:35 น. อ่าน: 37 ครั้ง