• งานรับเข้าศึกษา : คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


    คณะเทคโนโลยีทางทะเล เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา (เหมาจ่าย) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปรียาภรณ์ ขุนจิต โทร.๑๖๑๑


    วันที่: 09/04/2018 เวลา 14:34:24 น. อ่าน: 382 ครั้ง