• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ครั้งที่ 2


  รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ครั้งที่ 2
  ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน เดินทางหลังสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  คุณสมบัติ :
  1. เป็นนิสิต ปี 2 – ปี 4 2. เคยลงทะเบียนเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 1 รายวิชา หรือมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน
  3. สอบผ่านวิชา English for Comunication
  4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง
  รายชื่อมหาวิทยาลัยร่วมโครงการ: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิบสองปันนา, มหาวิทยาลัยคุนหมิง,
  มหาวิทยาลัยต้าลี่, มหาวิทยาลัยฉู่ฉง, มหาวิทยาลัยฉู่จิ้
  ติดต่อขอสำเนาในสมัครได้ที่ ร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 100ปี ฯ ส่งไบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่
  คุณกนกวรรณ (พี่นก) ห้องธุรการ อาคาร 100ปีฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.วชิราภรณ์ 091-0091-282 / อ.สิริสุดา 099-182-0303​

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ โทร. 2055


  วันที่: 05/11/2018 เวลา 15:36:46 น. อ่าน: 240 ครั้ง