• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    โครงการ "เกลา" มารยาทและการวางตัวในสังคม


    ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วม "เกลา" มารยาทและการวางตัวในสังคม โดยวิทยากรสุดแซ่บ "คุณโมเม นภัสสร บุรณศิริ และคุณจ๋า ยศสินี ณ นคร" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเฉลิมวงศ์วัจนสุนทร
    ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ อารยา สุนทรวิภาต​​

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711


    วันที่: 28/02/2018 เวลา 14:43:27 น. อ่าน: 154 ครั้ง