• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  โครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2


  โครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
  วันที่ 15 มีนาคม 2561 เริ่ม 8.30 - 12.30 น.
  ณ ห้องประถม ใจจิตรอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  ผู้รับผิดชอบ ดร.ธนพล พุกเส็ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


  วันที่: 22/02/2018 เวลา 13:34:17 น. อ่าน: 358 ครั้ง