• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    โครงการต้อนรับอาจารย์นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยตงเหริน (Tongren University)


    Ms CHEN MEIQIAN และ Ms Hu Hongyuan อาจารย์จากมหาวิทยาลัยตงเหริน (Tongren University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำคณะนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน ๓๐ คน มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กันคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ การนี้คณะแลกเปลี่ยนได้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ศิลปะมวยไทย ศิลปะการรำไทย กิจกรรมลีลาศ การเข้าร่วมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และภาษาอังกฤษธุรกิจกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กิจกรรมการทำเครื่องประดับด้วยตนเอง รวมทั้งการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี เช่น วังสวนบ้านแก้ว แหล่งเรียนรู้เหมืองพลอยเขาพลอยแหวน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน หาดเจ้าหลาว หาดคุ้งวิมาน และเกาะช้าง การแลกเปลี่ยนครั้งนี้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตทั้งสองสถาบัน และเป็นการเตรียมการเพื่อขยายความความมือในด้านอื่นต่อไป  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 21/12/2018 เวลา 14:48:48 น. อ่าน: 502 ครั้ง