• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ


    เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปฏิบัติการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กับ วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ โดย คุณดวงพร เวชสิทธิ์ รองประธานวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีน้ำหมักเปลือกมังคุดเพื่อป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชในผลไม้ และเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคมและผู้สนใจ ทั้งนี้ถือเป็นการตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน “Wisdom of the East for the Future of the Nation”



  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 03/12/2018 เวลา 10:58:07 น. อ่าน: 443 ครั้ง