• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    นิสิต วิทย์-ศิลป์ จัดงานสัมมนา “ONLINE BY YOU”


    เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มนิสิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ จัด โครงการสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจ “ONLINE BY YOU” ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และร่วมรับฟังการสัมมนาของนิสิตแต่ละกลุ่มซึ่งมีหัวข้อดังนี้ การตลาด, การเงิน และการจัดการ ทั้งนี้ถือเป็นการดีที่ นิสิตได้ออกมาแสดงความสามารถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการนี้ ยังมีวิทยากรมากความสามารถมาร่วมกัน เสวนา SME GO ONLINE และจรรยาบรรณทางธุรกิจ, และบรรยายหัวข้อเรื่อง ONLINE BY YOU โดย อาจารย์สุรศักดิ์ กอประคอง, คุณธรรมรัตน์ จันทร์ดี, คุณรุจิณี สันติกุล และคุณกิตติ สุวรรณไพรัตน์  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 28/11/2018 เวลา 14:56:48 น. อ่าน: 391 ครั้ง