• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    IT & AT ร่วมกันออกแนะแนว โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม


    เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.สมบัติ ฝอยทอง ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในรอบ TCAS1 ณ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ทั้งนี้ มีนักเรียนสนใจสอบถามข้อมมูล และสนใจศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 28/11/2018 เวลา 09:36:38 น. อ่าน: 195 ครั้ง