• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์


    เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเป็นผู้เสียสละทำประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งนี้ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คุณจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และคณะ ให้เกียรติเข้าร่วมเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วม บริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการ ในครั้งนี้ ในการนี้มีผู้สนใจมาร่วมบริจาคทั้งสินจำนวน ๑๑๖ ราย ได้รับโลหิตทั้งสิ้น ๕๒,๒๐๐ ซีซี บริจาคดวงตา จำนวน ๒๓ ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน ๒๓ ราย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 26/11/2018 เวลา 15:15:41 น. อ่าน: 129 ครั้ง