• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    นิสิต วิทย์-ศิลป์ จิตอาสาบำเพ็ญเพื่อส่วนรวม


    เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มนิสิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ชั้นปีที่ ๔ ร่วมกันออก จัดโครงการ “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม” ณ วัดเขาสำเภาคว่ำ ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยร่วมกันทำกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณวัด และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และได้ถือโอกาสร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อเป็นสิริมงคลต่อผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก คุณวันทนา สุวรรณมณีย์ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 26/11/2018 เวลา 14:38:03 น. อ่าน: 147 ครั้ง