• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มุ่งหน้าเสริมแนวทางศึกษาต่อต่างประเทศให้กับนิสิต


    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัด โครงการให้ความรู้เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้กับนิสิต ณ ห้อง ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้นนี้มีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วม ๖๑ คน สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้เกี่ยวกับทุนฟุลไบรท์ และเพื่อให้นิสิตที่สนใจไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมในการสอบชิงทุนฟุลไบรท์



  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 22/11/2018 เวลา 15:50:02 น. อ่าน: 123 ครั้ง