• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา วข.จันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ


    เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้แนะนำข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และร่วมบรรยายพิเศษเรื่องโอกาสและความร่วมมือของหอการค้าและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในฐานะรองประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี สำหรับการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการร่วมนำเสนอแนวคิดและวิธีการในการผลักดันการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้พัฒนามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้มีคณบดี ผู้แทนคณบดีและผู้ติดตามเข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า ๔๐ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 11/06/2018 เวลา 13:24:10 น. อ่าน: 328 ครั้ง