• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “กาลครั้งหนึ่งคิดถึง วิทย์ศิลป์ ตอนย้อนฟิล์ม”


    เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนศิษย์เก่า ได้จัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “กาลครั้งหนึ่งคิดถึง วิทย์ศิลป์ ตอนย้อนฟิล์ม” ขึ้น ณ ลานแสงจันทร์ ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นสื่อกลางในการสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กับศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น แต่ละสาขา ช่วยส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตรุ่นน้อง พัฒนาศิษย์เก่า รวมถึงการพัฒนาคณะฯ สำหรับในงานได้มีกิจกรรมการแนะนำรุ่นพี่รุ่นน้อง การประกวดภาพถ่าย ตลอดจนการติดตามสอบถามข้อมูลการทำงานของศิษย์เก่าเพื่อโอกาสส่งเสริมนิสิตรุ่นน้องให้ได้สถานที่ฝึกงาน สหกิจศึกษา และการทำงานในอนาคต และทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การแสดงดนตรีจากคณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 03/04/2018 เวลา 15:10:37 น. อ่าน: 158 ครั้ง