• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    ม.บูรพา วข.จันทบุรี ร่วม หยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์


    เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกาชาด จังหวัดจันทบุรี และคลังเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี นำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยรับบริจาคเลือด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ในการนี้ นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 26/03/2018 เวลา 13:26:37 น. อ่าน: 149 ครั้ง