• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสต์


    เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชนได้ ประชุมหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และการเกษตรของประเทศไทย ให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ใน EEC ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และรองประธานหอการค้าจันทบุรี ได้มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์ผลไม้ และการค้าชายแดนซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 14/03/2018 เวลา 09:57:25 น. อ่าน: 132 ครั้ง