• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์สี่ชั้นปี สาขา IT & IS


    คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาระบบสารสนเทศ ได้ร่วมกันจัดโครงการสานสัมพันธ์สี่ชั้นปีสาขา IT และ IS ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง L๑๐๖D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจนคณาจารย์ทั้งสองสาขาได้พบปะ พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งในโครงการได้มีการเล่นเกมกีฬาฮาเฮ และการรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑๐๔ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 24/01/2018 เวลา 12:59:40 น. อ่าน: 172 ครั้ง