• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    การศึกษาดูงานและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ของคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการเกษตร


    ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ แม่จอนหลวง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการวิจัย ให้กับคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานิสิตและพัฒนาการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรของคณะได้เป็นอย่างมาก  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 04/08/2017 เวลา 15:42:22 น. อ่าน: 145 ครั้ง