• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    นิสิต และคณาจารย์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย ใน งานมหานครผลไม้


    คณาจารย์และนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เข้าร่วมการจัดงานมหานครผลไม้ FRUITPITAL FAIR ในระหว่างวันที่ ๒ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของคณาจารย์และ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนั้น ดร.ยศพล ผลาผล ดร.สุมิตร คุณเจตน์ และ ผศ.ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม ได้ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนอย่างมีส่วนร่วม”  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 07/08/2017 เวลา 08:42:08 น. อ่าน: 174 ครั้ง