• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    โครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ


    สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมอบโค ให้กับเกษตรกรได้ไปดูแลต่อ ทั้งนี้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ และพระบรมศานุวงศ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรที่ยากจนได้มีโค ไว้ประกอบอาชีพเกษตรกร เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีกับคณะและมหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ ทำดีเพื่อสังคม ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกเป็นจำนวนมาก  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 22/05/2017 เวลา 10:31:05 น. อ่าน: 232 ครั้ง