• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    โครงการ “แบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ"


        สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ แบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้คนชราได้มีความสุขกับการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสา โดยมีดิจกรรมสันทนาการที่หลากกลายให้ผู้ชรา ได้ร่วมและรับชม โดยมีนิสิตเข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๐ คน
        ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่เกิน ๑๐ ปีข้างหน้า โดยมีผู้สูงอายุหลายท่านที่มีความจำเป็นต้องมาอยู่ที่บ้านพักคนชรา เนื่องจากลูกหลานไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ท่านเหล่านี้ต้องการความรักความเอาใจใส่ ผู้จัดโครงการจึงเห็นว่า “การทำกิจกรรมด้วยการเลี้ยงอาหารและสันทนาการสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายเบาๆ จะช่วยให้คุณตาคุณยายมีความสุขมากยิ่งขึ้น”  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 09/05/2017 เวลา 13:36:21 น. อ่าน: 282 ครั้ง