• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    ดร.สุมิตร นำนิสิตชมนิทรรศการด้านการเกษตร


    เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม และดร. สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำนิสิตเข้าชมนิทรรศการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ และนวัตกรรมทางการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรแก่นิสิต และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 31/03/2017 เวลา 11:06:47 น. อ่าน: 296 ครั้ง