• ภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    ดร.สุมิตร นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชการเกษตร ครั้งที่ ๑๘


    เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง “ผลของการลดความชื้นต่อการคงคุณภาพน้ำผึ้งชันโรง” ในงานประชุมวิชการเกษตร ครั้งที่ ๑๘ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 05/06/2017 เวลา 10:12:15 น. อ่าน: 247 ครั้ง