• กิจกรรมพัฒนานิสิต : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วม ปลูกฝังคุณธรรมนำความสุขสู่ชีวิต


    วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ธนยศ กุลฑล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมนำความสุขสู่ชีวิต ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นิสิตของคณะฯ เพิ่มวัคซีนเพื่อเป็นเกราะคุ้มครองตน ในการใช้ชิวิตในสังคมปัจจุบันอย่างมีคุณภาพและมีความสุข โดยได้กราบนิมนต์พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาภิมุข จังหวัดตราด เป็นผู้บรรยายธรรม ซึ่งพระคุณเจ้าได้ถ่ายทอดธรรมมะโดยสอดแทรกอารมณ์ขัน ทำให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับแนวทางการดำเนินชีวิตและมีความสุขในการรับฟังธรรมะ ซึ่งโครงการนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการถึง ๒๘๐ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 03/04/2018 เวลา 15:58:44 น. อ่าน: 263 ครั้ง