• กิจกรรมพัฒนานิสิต : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย MyEcho Application


    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย MyEcho Application”
    เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย MyEcho Application” โดยมี ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ทั้งนี้มี นายณฐพล โกมลวิทยคุณ Educational Couselor หัวหน้าทีมงาน EchoHybrid และทีมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการกว่า ๒๐๐ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 03/04/2018 เวลา 14:19:37 น. อ่าน: 96 ครั้ง