• กิจกรรมพัฒนานิสิต : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    โครงการ “เกลา” มารยาทและการวางตัวในสังคม By โมเม นภัสสร & จ๋า ยศสินี


    เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "เกลา" มารยาทและการวางตัว ในสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้มีแนวทางการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ของคณะฯ การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินและผู้กำกับชื่อดัง คุณโมเม นภัสสร บุรณศิริ และคุณจ๋า ยศสินี ณ นคร เป็นวิทยากรให้การบรรยาย  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 03/04/2018 เวลา 13:45:27 น. อ่าน: 113 ครั้ง