• กิจกรรมงานบริการวิชาการ : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

    บรรยายพิเศษ สารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เขตร้อน: งานวิจัยและประโยชน์ต่อสุขภาพ


    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ หอการค้าจันทบุรี ภายใต้โครงการโครงการจันทบุรีมหานครผลไม้ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ สารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เขตร้อน: งานวิจัยและประโยชน์ต่อสุขภาพ โดย Dr. Shela Gorinstein จาก Hebrew University Jerusalem, Israel เมื่อวันที่ 15 มิถุยายน 2561 เวลา 13.10-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ห้อง S606
    Dr. Shela Gorinstein ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสารสำคัญในผลไม้เขตร้อน เช่น ทุเรียน มังคุด สละ


    วันที่: 24/08/2018 เวลา 14:34:06 น. อ่าน: 207 ครั้ง