• ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  รับสมัครอาจารย์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฯ ครั้งที่ ๒-๒๕๖๐


  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ๙๘๘-๒๕๕๕ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  รับสมัครตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ
  https://drive.google.com/file/d/1g6-12emRp2XgQfPV0n2WWltNr9hZhxyH/view?usp=sharing


  วันที่: 07/11/2017 เวลา 10:23:56 น. อ่าน: 178 ครั้ง