• ภาพกิจกรรม : สำนักพัฒนานวัตกรรม

    สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU INNOPOLIS) ได้จัดพิธีลงนามความเข้าใจ


    สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU INNOPOLIS) ได้จัดพิธีลงนามความเข้าใจร่วมกับ บริษัท ดำน้ำ ดอทคอม จำกัด, บริษัท ตรีเพชรฟาร์ม จำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ(ไม้เด็ด), และวิสาหกิจ ชุมชน ไผ่ทองคำ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ในการลงนามข้อตกลง MOU ครั้งนี้เพื่อ พัฒนาโครงการวิจัยและธุรกิจร่วมกัน โดย สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดทิศทางนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค ๕ ประเด็น คือ ด้านอาหาร, ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร, ด้านการผลิตพลังงานทางเลือกไฮโดรเจน, อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 23/01/2015 เวลา 10:42:45 น. อ่าน: 461 ครั้ง