• ภาพกิจกรรม : สำนักพัฒนานวัตกรรม

    โครงการอบรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน


    สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ก่อนมีการบรรยายเนื้อหาการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน โดย ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ทีมวิทยากร จากห้างหุ้นส่วนไม้เด็ด จำกัด นำโดย นายชยังกูร งาทอง, สาธิตการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเบื้องต้น และตรวจสอบตัวอย่างดินของผู้เข้าอบรม ทั้งนี้มี กลุ่มชุมชนแก่งหางแมว และนิสิต ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ๖๐ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 02/11/2016 เวลา 15:59:32 น. อ่าน: 344 ครั้ง