• ภาพกิจกรรม : สำนักพัฒนานวัตกรรม

    สำนักพัฒนานวัตกรรม หารือร่วมกับบริษัท Map point Asia


    ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้ประสานงานโครงการของสานักพัฒนานวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท Map point Asia เพื่อหาความเชื่อมโยงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเข้ากับศักยภาพทางธุรกิจ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากภาคเอกชน วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม บริษัท Map point Asia  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 17/08/2016 เวลา 14:50:45 น. อ่าน: 284 ครั้ง