• ภาพกิจกรรม : สำนักพัฒนานวัตกรรม

  MOU ร่วมกันระหว่าง ม.บูรพา กับ หอการค้าจันทบุรีและ สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี


  มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับ หอการค้าจันทบุรีและสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ในการจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มและสร้างสรรมูลค่าภาคการผลิตและการค้าผลไม้ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามในครั้งนี้ ก่อนจะร่วมพิธีเปิดงานจันทบุรีมหานครผลไม้ ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ในการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  MOU ร่วมกันระหว่าง ม.บูรพา กับ หอการค้าจันทบุรีและ สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี

  นายจอมศักดิ์ ภูตรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีและดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่างยุทธศาสตร์ยกระดับ และพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ และการแปรรูป (จากซ้าย)

  MOU ร่วมกันระหว่าง ม.บูรพา กับ หอการค้าจันทบุรีและ สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี

  ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา, นายจอมศักดิ์ ภูตรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และนายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่างยุทธศาสตร์ยกระดับ และพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ และการแปรรูป (จากซ้าย)

  MOU ร่วมกันระหว่าง ม.บูรพา กับ หอการค้าจันทบุรีและ สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี

  ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา, นายจอมศักดิ์ ภูตรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และนายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่างยุทธศาสตร์ยกระดับ และพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ และการแปรรูป (จากซ้าย)

  MOU ร่วมกันระหว่าง ม.บูรพา กับ หอการค้าจันทบุรีและ สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี

  ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน

  MOU ร่วมกันระหว่าง ม.บูรพา กับ หอการค้าจันทบุรีและ สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี

  ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

  MOU ร่วมกันระหว่าง ม.บูรพา กับ หอการค้าจันทบุรีและ สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี

  ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน จันทบุรีมหานครผลไม้ • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 20/06/2016 เวลา 15:44:07 น. อ่าน: 443 ครั้ง