• ภาพกิจกรรม : สำนักพัฒนานวัตกรรม

    การอบรม Silver Clay Jewelry


    สำนักพัฒนานวัตกรรมและคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จัดการอบรม Silver Clay Jewelry เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๐๖ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม, นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี, ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี, ดร.สุรินทร์ อินทะยศ คณบดีคณะอัญมณี, รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, และนางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนายการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรม Silver Clay Jewelry โดยมี รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ รองคณบดีคณะอัญมณี และ อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี อาจารย์ประจำสาขาออกแบบเครื่องประดับ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 08/04/2016 เวลา 14:49:08 น. อ่าน: 304 ครั้ง