• ภาพกิจกรรม : สำนักพัฒนานวัตกรรม

    มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Trevi ของประเทศสหรัฐอเมริกา


    มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Trevi ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรม กับ Tom Ma Chairman and CEO จากบริษัท Trevi ได้ลงนามความร่วมมือกัน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ในการนี้มีคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือจำนวนมาก นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้ ทางบริษัท Trevi ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใช้ในการศึกษาขั้นตอนการผลิตน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด โดยที่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายของ สำนักงานพัฒนานวัตกรรมที่จะต้องดูแลใน ๕ ด้านตามนโยบาย คือ ด้านอาหาร ด้านน้ำ ด้านพลังงาน ด้านอุตสาหกรรมรม และด้านสิ่งแวดล้อม  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 29/04/2015 เวลา 13:12:41 น. อ่าน: 359 ครั้ง