• ภาพกิจกรรม : สำนักพัฒนานวัตกรรม

    มหาวิทยาลัยบูรพา ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ กลุ่มวังขนาย


    มหาวิทยาลัยบูรพา ทำบันทึกความเข้าใจ(MOU) ร่วมกับ กลุ่มวังขนาย โดยการลงนามข้อตกลง MOU ครั้งนี้เพื่อ พัฒนาโครงการวิจัยและธุรกิจร่วมกัน โดย สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดทิศทางนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค ๕ ประเด็น คือ ด้านอาหาร, ด้านน้ำ, ด้านพลังงาน, อุตสาหกรรม, และด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้ทำการบันทึกความเข้าใจ(MOU) เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 05/02/2015 เวลา 10:56:37 น. อ่าน: 558 ครั้ง