• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  ขอเชิญ ร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองถวายพ่อ


  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอเชิญ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต
  ทุกหน่วยงาน/ส่วนงานในวิทยาเขตจันทบุรี
  >>กิจกรรมช่วงที่ 2 ร่วมย้ายต้นดาวเรืองลงกระถาง
  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการเกษตร (ข้างสนามฟุตบอล)
  >กิจกรรมช่วงที่ 1 ร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง
  วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการเกษตร (ข้างสนามฟุตบอล)


  วันที่: 18/08/2017 เวลา 14:43:42 น. อ่าน: 400 ครั้ง