• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    เชิญทุกท่านที่มีจิตอาสา ร่วมทำดอกไม้จันทน์


    ขอเชิญทุกท่านที่มีจิตอาสา ร่วมทำดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยสามารถมาร่วมกัน แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบกำหนด ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณอรวรรณ ขุนจิต (พี่แอน) ห้องงานกิจการนิสิต (S104) อาคาร 100 ปีฯ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 07/04/2017 เวลา 10:46:23 น. อ่าน: 956 ครั้ง