• ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


    เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำ นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ในงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ภายใต้การจัดงานของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 04/04/2018 เวลา 15:14:19 น. อ่าน: 72 ครั้ง